fundusze europejskie

Urszula Kram FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "VARIM" realizuje projekt pn. „Wdrożenie zaleceń audytu energetycznego w firmie VARIM jako działania mające na celu obniżenie poziomu zużycia energii w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa.”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa.

NAZWA PROJEKTU
Wdrożenie zaleceń audytu energetycznego w firmie VARIM jako działania mające na celu obniżenie poziomu zużycia energii w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku, modernizacje systemu grzewczego , zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania energią, modernizację oświetlenia, modernizację procesów produkcyjnych oraz montaż instalacji PV.

EFEKTY
Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię w zakładzie firmy Varim, zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.

BENEFICJENT
Urszula Kram FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "VARIM"

KOSZT PROJEKTU
1 081 129,31 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
703 173,62 zł