fundusze europejskie

Urszula Kram FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "VARIM" realizuje projekt pn. „Wdrożenie zaleceń audytu energetycznego w firmie VARIM jako działania mające na celu obniżenie poziomu zużycia energii w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa.”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa.

NAZWA PROJEKTU
Wdrożenie zaleceń audytu energetycznego w firmie VARIM jako działania mające na celu obniżenie poziomu zużycia energii w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku, wymianę źródła ciepła, modernizację oświetlenia, modernizację procesów produkcyjnych oraz montaż instalacji PV.

BENEFICJENT
Urszula Kram FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "VARIM"

KOSZT PROJEKTU
1 081 129,31 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
703 173,62 zł